Skip links

BM Ministry

Subang Jaya Assembly of God (Bahasa Malaysia) terdiri daripada masyarakat yang membentuk satu komuniti dari pelbagai latar belakang budaya yang berbeza kaum, bahasa dan taraf kehidupan bermula dari orang muda sampailah kepada orang dewasa dan berkeluarga. Kami bertumbuh bersama-sama dalam Firman Tuhan, di dalam Ibadah dan persekutuan serta sekaligus melayani di antara satu dengan yang lain. Kami begitu rindu melihat jiwa-jiwa dijamah, diubah dan dipulihkan oleh Tuhan menerusi karya Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai satu Inspirasi dari kepenuhan kuasa Roh Kudus.

Kami sangat mengalu-alukan kedatangan anda untuk bersama-sama dengan kami di setiap kebaktian Ahad untuk mengalami saat ibadah penuh urapan dalam pujian penyembahan dan mendengar Firman Tuhan. Sebagai Gereja yang bertuntaskan kepada Kelompok Sel (komsel), Kami sangat mendorong jemaat Tuhan untuk bersama-sama dalam persekutuan kelompok Sel (Bahasa Malaysia) iaitu bersyafaat, berdiskusi tentang ajaran alkitab serta jamuan makan-makan!

Tujuan Komsel ialah mewujudkan hubungan kasih kristus di kalangan semua orang di dalam gereja khususnya Jemaat BM. Komsel adalah tempat yang baik untuk berhubung antara satu sama lain dan dengan Tuhan melalui doa, ibadah dan perseketuan serta belajar prinsip-prinsip kehidupan praktikal dari Firman Tuhan.

Ini adalah tempat d mana Kasih Tuhan dialamikan dengan lebih dekat di antara satu dengan yang lain – melalui persahabatan, penjagaan, galakan dan ungkapan Kasih dan kebaikan. Di sini juga ialah ruang untuk bertumbuh, di mana setiap orang percaya boleh membangun and menggunakan karunia/talenta yang diberikan Tuhan dan keupayaan untuk membantu orang lain untuk melibatkan diri dalam pelbagai bentuk pelayanan seiring dengan kuasa urapan dari Tuhan.

Komsel diadakan pada setiap malam Jumaat di rumah-rumah di seluruh wilayah Subang Jaya.

Generasi Pemenang ialah Pelayanan Pemuda-pemudi bagi anak-anak muda dan teman-teman mereka khususnya di kalangan jemaat BM. Ia nya bertujuan untuk membawa anak-anak muda lebih mendalami akan hubungan Kasih Kristus kepada setiap orang percaya, terutama kepada golongan-golongan anak muda yang masih belum mengenal Yesus.

Pendekatan yang lebih jitu dan jelas dijalankan sepanjang Tahun bagi memperlengkapkan Generasi Pemenang (GP) untuk pelayanan di dalam gereja, bermula dari pelbagai aktivitas dalaman – sesi belajar & diskusi Firman Tuhan, latihan nyanyian, menari, musik dan Instrumentasi (PA & LCD). Selain itu, GP juga mengadakan aktivitas luar – permainan badminton, bowling, bbq, berkelah di pantai/sungai dan banyak lagi. Pelayanan GP di pelbagaikan untuk melahirkan satu suasana yang riang dan membangun agar hubungan di antara sesama dapat diperkuatkan dalam Kasih Tuhan dan melahirkan anak muda yang mengutamakan Tuhan serta pelayanan Nya.

Pelayanan GP diadakan pada setiap malam Sabtu, jam 7.30pm di Gereja SJAG.

Di Sekolah Minggu, kanak-kanak belajar tentang Tuhan melalui Pelajaran Alkitab, aktivitas di dalam kelas dan permainan yang menyeronokkan. Mereka belajar untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan melalui sesi Pujian dan Penyembahan. Selain Pertumbuhan Rohani, Pelayanan Kanak-kanak Sekolah Minggu juga memberi penekanan kepada pembentukkan peribadi yang baik melalui projek kelas sepanjang tahun. Kategori Kelas ialah

  • 7 – 8 Tahun (Kelas Kecil)
  • 9 – 12 Tahun (Kelas Besar)

Pelayanan Kanak-kanak Sekolah Minggu diadakan Setiap pagi Ahad, Jam 9.30am di Gereja SJAG.

Dalam Pelayanan Persekutuan Doa, Jemaat Tuhan BM diberikan peluang untuk bersekutu bersama dengan Tuhan dan bersatu di dalam doa bagi kepentingan pertumbuhan keluarga Kristus di dalam jemaat BM khasnya. Tujuan pelayanan ini untuk mendorong setiap orang percaya menjadi pendoa-pendoa bagi komuniti di persekitaran yang secara umum memerlukan dukungan dari hal-hal kerohaniah. Kebiasaannya pelayanan persekutuan doa ini berlangsung selama berjam bagi mencapai kepenuhan urapan sebagai pendoa yang dekat kepada Tuhan dan ianya sejajar dengan keperluan doa-doa bagi umat Tuhan pada masa kini.

Pelayanan Persekutuan Doa ini diadakan pada setiap malam Rabu, jam 8.30pm di Gereja SJAG.